วิธีการเดินทาง – 西尾観光
交通アクセス 観光案内所 お問合わせ
 • เหน้าบนสุด
 • เมืองนิชิโอะคือ...?
 • การท่องเที่ยว
 • ที่พัก
 • ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 • ทัวร์กิจกรรม
 • เทศกาล
 • ชามัทฉะ
 • ปลาไหล
 • การกลั่น และหมัก
 • วิธีการเดินทาง

วิธีการเดินทาง – ท่องเที่ยวนิชิโอะ

กรณีที่เดินทางมาจากนาโกย่า

กรุณาขึ้นสายด่วนจาก ”สถานีเมเท็ตสึ นาโกย่า (Meitetsu Nagoya)” ไปยัง “สถานีคิระ โยชิดะ (Kira Yoshida)”
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนไปยังสถานีชิน อันโชว (Shin Anjou) บนสายนาโกย่าสายหลักได้อีกด้วย

ตารางเวลา

 • จากนาโกย่าถึงนิชิโอะ
  สถานีเมเท็ตสึนาโกย่าสถานีนิชิโอะ
  7:16
  8:15
  รถไฟสายตรง
  7:28
  8:34
  รถไฟสายตรง
  8:02
  8:58
  โอนที่ชินอันโจ
  8:13
  9:10
  โอนที่ชินอันโจ
  8:41
  9:41
  โอนที่ชินอันโจ
  9:22
  10:11
  รถไฟสายตรง
  9:52
  10:41
  รถไฟสายตรง
  10:22
  11:11
  รถไฟสายตรง
  10:52
  11:41
  รถไฟสายตรง
  11:22
  12:11
  รถไฟสายตรง
  11:52
  12:41
  รถไฟสายตรง
  12:22
  13:11
  รถไฟสายตรง
  12:52
  13:41
  รถไฟสายตรง
 • จากนิชิโอะถึงนาโกย่า
  สถานีนิชิโอะสถานีเมเท็ตสึนาโกย่า
  7:30
  8:33
  รถไฟสายตรง
  7:43
  8:37
  รถไฟสายตรง
  8:16
  9:08
  รถไฟสายตรง
  9:00
  9:49
  รถไฟสายตรง
  9:30
  10:20
  รถไฟสายตรง
  10:00
  10:50
  รถไฟสายตรง
  10:30
  11:20
  รถไฟสายตรง
  11:00
  11:50
  รถไฟสายตรง
  11:30
  12:20
  รถไฟสายตรง
  12:00
  12:50
  รถไฟสายตรง
  12:30
  13:20
  รถไฟสายตรง
  13:00
  13:50
  รถไฟสายตรง
  13:30
  14:20
  รถไฟสายตรง

มีรถไฟสายตรงทุก ๆ 30 นาที ในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์


access
access
access
access
access
access

 • เหน้าบนสุด
 • เมืองนิชิโอะคือ...?
 • การท่องเที่ยว
 • ที่พัก
 • ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 • ทัวร์กิจกรรม
 • เทศกาล
 • ชามัทฉะ
 • ปลาไหล
 • การกลั่น และหมัก
 • วิธีการเดินทาง